6 Ekim 2015 Salı

Bayram Mesajlarımıziletişim


ÇESP 8MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI (VIII. GRUP)

PROGRAMIN AMACI

Uzaktan öğretim ve e-öğrenme süreçlerinde başarıyı ve niteliği artırmak amacıyla uzaktan öğretim yöntemiyle ve/veya teknoloji destekli ders vermek isteyen öğretim elemanlarının ve eğitim personelinin uzaktan öğretim, e-öğrenme ve eğitimde yeni teknolojiler gibi güncel konularda bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla düzenlenen bir sertifika programıdır.
Program sanal sınıflar yoluyla haftanın 3 günü (pazartesi-çarşamba-cuma saat 17:30) tamamen uzaktan yürütülecek, her hafta 1 gün katılım zorunlu olmayan yüz yüze uygulama oturumu yapılacaktır.

PROGRAMIN KATILIMCILARI

Öncelikli hedef kitle eğitmenler olsa da, konuya ilgi duyan, bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan, bilgisayar okuryazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

BEKLENEN ÇIKTILAR

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar bu programın tamamlanmasını takiben;
×          E-öğrenme sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler elde edecek,
×          Öğrenme yönetim sistemleri ile sanal sınıf sistemlerini eğitimde etkin bir şekilde kullanabilecek,
×          Kendi derslerine ait içeriğin tamamını kendileri geliştirebilecek ve değerlendirebilecek,
×          Sosyal medya ve eğitimde kullanılan yeni teknolojilere ilişkin bilgi edinecek ve uygulama yapma imkânı bulacaklardır.

SERTİFİKA ALMA HAKKI

Program boyunca katılımcılar tarafından sergilenen performans değerlendirilecek, etkinliklerin her birinden %70 başarı gösterilmesi beklenecektir. Aynı şekilde sanal sınıfların en az %70’ine katılım sağlanması gerekmektedir. Yüz yüze oturumlara devam etmek zorunlu değildir. Bu koşulları yerine getiren katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Dersleri ve etkinlikleri takip etmek tamamen katılımcıların sorumluluğundadır.

EĞİTİM PLANI

DERS
EĞİTMEN
1.       e-Öğrenmenin Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
2.       Ders Yönetim Sistemleri (Moodle)
Okt. Murat Sakal
3.       Sanal Sınıf Yönetim Sistemleri (Adobe Connect)
Okt. Murat Sakal
·         Yüz Yüze Uygulama Oturumu
Uzman Nurhayat Kocatürk
Uzman Burcu Güvenç
4.       Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
5.       Öğrenme Kuramları & e-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Uzman Nurhayat Kocatürk
6.       e-Değerlendirme
Uzman Nurhayat Kocatürk
·         Yüz Yüze Uygulama Oturumu
Uzman Nurhayat Kocatürk
Uzman Burcu Güvenç
7.       Telif Hakları ve Etik
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
8.       Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Sosyal Medya
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
9.       Sosyal Medya II: Digital Storytelling Ve Blog
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
·         Yüz Yüze Uygulama Oturumu
Uzman Nurhayat Kocatürk
Uzman Burcu Güvenç
10.   e-Öğrenmede Kalite
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
11.   Grafik Tasarım ve Etkili Görseller Oluşturma
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
12.   Çoklu Ortam İçerik Geliştirme
Okt. Murat Sakal
·         Yüz Yüze Uygulama Oturumu
Uzman Nurhayat Kocatürk
Uzman Burcu Güvenç

 

15 Ocak 2014 Çarşamba

ÇESP 5


Program Tanıtımı (Yüzyüze + Video Kayıt)
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
16 Ocak 2014
e-Öğrenmenin Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
20 Ocak 2014
Telif Hakları ve Etik
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
22 Ocak 2014
Öğrenme Yönetim Sistemleri (Moodle)
Okutman İlker Seyran
27 Ocak 2014
Sanal Sınıf Yönetim Sistemi (Adobe Connect)
Okutman İlker Seyran
29 Ocak 2014
Yüzyüze Oturum
30 Ocak 2014
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Uzman Nurhayat Kapucu
3 Şubat 2014
Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
5 Şubat 2014
Yüzyüze Oturum
6 Şubat 2014
Sosyal Medya ve Eğitimde Yeni Teknolojiler
Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan
10 Şubat 2014
e-Değerlendirme
Uzman Nurhayat Kapucu
12 Şubat 2014
Yüzyüze Oturum
13 Şubat 2014
Grafik Tasarım ve Görsel Tasarım İlkeleri
Okutman Murat Sakal
17 Şubat 2014
Çokluortam Etkinlikleri Geliştirme
Okutman Murat Sakal
19 Şubat 2014
Yüzyüze Oturum
20 Şubat 2014